اهداف فرستک

اهداف فرستک

Beginning of Boundless Universe

آغاز دنیایی بی کران

اهداف فرستک را می توان به صورت ذیل برشمرد:

  • ارائه راهکارهای نوین فناوری اطلاعات IT و ICT
  • ارائه برنامه های کاربردی Web Application
  • پیاده سازی و توسعه راهکار های نوین تبلیغاتی
  • افزایش و بهبود فروش با ارائه راهکارهای نوین
  • ارائه راهکارهای نوین جهت ارتباط با مشتریان
  • افزایش رضایت مشتریان
  • کاهش ریسک تبلیغات
  • هدفمند سازی تبلیغات در بستر فناوری اطلاعات
  • اشتغال زایی جوانان متخصص و متعهد

فرستک Firstec امیدوار است با ارائه خدمات متنوع بر بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و بهره گیری از زمینه های ایجاد شده در فضای عمومی کشور در استفاده از تکنولوژی های جدید و به روز، بتواند چشم اندازی سرشار از موفقیت را برای تمامی کسب و کارها، مشاغل و شرکت ها ایجاد نماید.